V ŠD Balvanija, Gotska ulica 12, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi pravilu o varovanju zasebnosti.

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – ČLANI DRUŠTVA

1. V Športnem društvu Balvanija, Gotska ulica 12, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.

2. Pooblaščena oseba ŠD Balvanija kot upravljalca in obdelovalca osebnih podatkov, je predsednica društva Jožica Hribar.

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠD Balvanija je Miha Hribar, ki je dosegljiv na naslovu ŠD Balvanija, Gotska ulica 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@balvanija.si

4. ŠD Balvanija zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice društva: ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov in telefon člana, v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronski naslov in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

5. ŠD Balvanija zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov društva in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov. To je predvsem pravočasno in kakovostno obveščanje članov o delovanju društva, o urnikih in potekih plezalnih treningov in vadbe, o delovnem času plezalnega centra Balvanija, ki se nahaja na naslovu Topniška 25, 1000 Ljubljana, o novostih in ponudbi za člane, o občasnih ali rednih prireditvah, predstavitvah in drugih dogodkih, ki jih pripravlja društvo za svoje člane.

6. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo društvo zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:

a) obveščanje izključno preko elektronske pošte o drugih ponudbah in dogodkih ŠD Balvanija, ki niso opredeljene v Pravilih ŠD Balvanija (npr. ponudba za uporabo telovadnice, vabilo k sponzoriranju dogodkov, ki jih organizira društvo in podobno);
b) fotografiranje in snemanje izvajanje društvenih aktivnosti, vključno s tekmovanji, za namene predstavljanja aktivnosti in društva ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani ŠD Balvanija, v društvenih prostorih, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram. To soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik;
c) zbiranje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene registracije tekmovalcev pri Planinski zvezi Slovenije za sodelovanje na plezalnih tekmovanjih v Sloveniji ali izven nje, vključno z državah izven EU, za objavljanje rezultatov tekmovanj bodisi na spletnih straneh ŠD Balvanija, bodisi na spletnih straneh organizatorjev takih tekmovanj in Planinske zveze Slovenije. Praviloma se pri objavljanju rezultatov iz tekmovanj navaja ime in priimek tekmovalca/tekmovalke in društvo, katere član/i-ca je.

7. V primeru otroka privolitev za vpis v društvo (pristopna izjava) opredeljuje temelji društveni akt, zbiranje in obdelava osebnih podatkov otroka za druge namene (točka 7. teh Pravil) pa se izvaja le na podlagi soglasja, ki ga podpišeta eden od staršev ali zakoniti zastopnik.

8. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanje statutarnih obveznosti, ŠD Balvanija ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni mogoče zagotoviti.

9. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.

10. ŠD Balvanija ne bo posredovalo osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 7d. teh Pravil).

11. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

12. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov ŠD Balvanija, Gotska ulica 12, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@balvanija.si Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Miha Hribar.

13. ŠD Balvanija zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

14. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠD Balvanija nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil.

15. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD Balvanija se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem.

16. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD Balvanija so objavljena na društvenih spletnih straneh, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.