Balvanija_Panorama1+logo

Pravila uporabe plezalne stene in ostalih vadbenih naprav


Balvanija predstavlja koncept modernega plezalnega centra namenjenega balvanskemu plezanju. Naša ekipa je pri zasnovi in gradnji upoštevala tako trende primerljivih objektov v tujini kot tudi lastne bogate in dolgoletne izkušnje z delom doma.

Idejna zasnova je tako rezultat našega znanja in vztrajnih prizadevanj, da Ljubljani in Sloveniji ponudimo moderen objekt, ki bo smiselno obogatil dosedanjo ponudbo. Sama plezalna stena meri preko 350 m2, razdeljena pa je v dva tematsko ločena dela.


Desni del stene je namenjen plezalnim šolam, različnim vrstam tečajev. Glavna prednost tega dela stene je ta, da je ločena od levega dela stene in tako omogoča, da se programi plezalnih šol in vadb odvijajo neodvisno glede na ostale obiskovalce. Možen je tudi najem plezalne stene za zunanje skupine.

Stena je opremljena z velikim številom oprimkov in volumnov in tako omogoča optimalne pogoje za trening.

V času, ko se v tem delu ne odvija nobena vadba je možna uporaba tudi za ostale plezalce.


Levi del stene je namenjen izključno samostojnim obiskom. Na tem delu vam ponujamo stalni nabor 100ih postavljenih balvanskih problemov od 5a do 7c+, ki so razdeljeni glede na težavnost po osmih različnih barvah oprimkov.

Vsak teden se menjajo smeri po sektorjih, vsakih 5-6 tednov pa se zamenja celotna stena.

Campus deska je rahlo previsno postavljena lesena deska namenjena  specifičnemu treningu maksimalne moči in eksplozivnosti. S tovrstnim treningom povečamo oz. izboljšamo:

  • moč in vzdržljivost v moči prstov na rokah,
  • eksplozivno moč rok in trupa,
  • sposobnost ‘’potega’’ iz oprimka na oprimek,
  • sposobnost ‘’blokiranja’’na oprimkih,
  • moč kontakta,
  • timing oz. živčno-mišično kontrolo,
  • koordinacijo roka-oko.

Pri treningu gre za obliko intervalnega treninga, kjer je predhodno potrebno imeti dobro osnovo moči, pridobljeno skozi plezanje.