Nagradna igra »Število oprimkov«

posted in: Novice, Ugodnosti | 0

Na Facebook strani Balvanija smo pripravili nagradno igro v kateri si lahko s pravilnim odgovorom prislužite 10 gratis obiskov!

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Število oprimkov«

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »Število oprimkov« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je BALVANIJA d.o.o., Gotska 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se organizira pod nazivom »Število oprimkov« in poteka od 27. 9. 2016 do vključno 29. 9. 2016 na Facebook spletni strani Balvanija (facebook.com/Balvanija; v nadaljevanju Facebook stran). Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Balvanija d.o.o., Gotska 12, 1000 Ljubljana ali na info@balvanija.si.
2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo navedeni v zavihku Notes na Facebook strani organizatorja. Udeleženci morajo upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.
3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec v komentar pod objavo z nagradno igro vpisati pravilen odgovor na vprašanje »Koliko posameznih plezalnih oprimkov se nahaja na levi plezalni steni v plezalnem centru Balvanija?«.
Kot plezalni oprimki se štejejo vsi na steno nameščeni oprimki, vseh barv in proizvajalcev. Tudi “stopki”, “tvorine”, “volumni”, in “spax” oprimki. V kolikor se na posameznem volumnu nahaja nameščenih več oprimkov potem se vsak posamezni oprimek šteje posebej. Pravilen je samo en odgovor, za sodelovanje se štejejo vsi pravilni odgovori. Če uporabnik na vprašanje odgovori večkrat, se upošteva samo njegov prvi podan odgovor. BALVANIJA bo prvih 10 udeležencev, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje kot komentar pod objavo s sliko z nagradnim vprašanjem, nagradila z kuponom za enodnevnim obiskom v plezalnem centru Balvanija.

Nagrajenci bodo objavljeni ob koncu nagrade igre v objavi na Facebook strani BALVANIJA. V primeru, da na nagradno vprašanje odgovori 5 ali manj oseb, vsak od njih prejme kupon za 2 enodnevna obiska. Če je na nagradno vprašanje pravilno odgovorilo 5-9 oseb, vsak od njih prejme kupon za 1 enodnevni obisk. V primeru da pravilno odgovori več kot 10 oseb, nagrade podelimo prvim 10-im s pravilnim odgovorom, glede na podane komentrje z odgovori pod objavo na Facebook-u.

4. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 30. 9. 2016 do 20.00 ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajenca / nagrajencev (kot jih imajo udeleženci navedeni v svojem Facebook profilu), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Nagrajenci imajo do vključno 7.10. 2016 do polnoči čas, da organizatorju preko zasebnih sporočil na njegovi Facebook strani sporočijo: svoje ime in priimek ter naslov, kot jih imajo zapisane na osebnem identifikacijskem dokumentu in kamor se lahko pošlje nagrada. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in ne sporoči zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.
5. Prevzem nagrade
Nagrada bodo nagrajenci prevzeli v plezalnem centru BALVANIJA, Vojkov 58, Ljubljana, med rednim odpiralnim časom objavljenim na spletni strni http://balvanija.si/odpiralni-cas/
6. Varstvo osebnih podatkov
Udeleženci nagradne igre organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica udeleženca, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke nagrajencev izbrisal oziroma uničil, ko bodo nagrade poslane. Osebni podatki udeležencev ne bodo uporabljeni za namene neposrednega trženja.
7. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani organizatorja zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so izven organizatorjevega nadzora. Facebook ni na noben način vključen v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni zanjo odgovoren.
8. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator: BALVANIJA d.o.o.
Datum: V Ljubljani, 26.9.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *